dimarts, 20 de novembre del 2012

Un any després dels aiguats a les terres de l'Ebre...

Capritxosa la naturalesa, i es que tot just un any després de les pluges intenses a les terres de l'Ebre, que ja vaig exposar en aquest bloc, novament enguany s'han tornat a repetir, més o menys als mateixos indrets. malauradament aquest cop també han deixat un mort en una barrancada.

 Avinguda de Barcelona (Tortosa 2012) font: Lavanguardia

Per desgràcia, i per motius personals aquest episodi d’enguany no l’he pogut analitzar en condicions, però si més no m’ha cridat l’atenció la similitud d’ambdós episodis, Vegeu la comparació de les pluges d’aquest any amb les de fa 1 any:

Font: Elaboració propia a partir de meteo.cat

Vegeu el mapa de distribució espacial de les precipitacions a catalunya, destaca la similitud de ambdues situacions:

 2012 Font:meteo.cat 

2011 Font:meteo.cat

Però com que tot s'ha de dir, cap model meteorològic va preveure tanta aigua en cap de les dues situacions, cosa que hem porta a pensar que tots els models meteorològics tendeixen a menystenir la interacció del mediterrani, amb l'aire fred que ja es comença a canalitzar através de la vall de l'Ebre, durant el més de novembre (no crec que sigui cap casualitat que aquesta situació s'hagi donat precisament cap a finals de novembre, d'ambdos anys) per tant, caldria profunditzar més en la interacció de l'aire fred de l'Ebre i l'aire càlid del mediterrani i es que a finals de novembre es quan ja es comença a emmagatzemar aire fred al Ebre i el mediterrani encara conserva una temperatura prou elevada...  interesant estudi a realitzar...