diumenge, 9 de novembre del 2014

Possible Medicane al mediterrani? (07-11-14)

Durant la jornada passada del 7 de novembre de 2014, va desenvolupar-se un estructura molt energètica entre Sicília i Tunísia, hi ha certa discussió sobre si és o no era una Medicane (MEDiterranean hurriCANE), és a dir una profunda depressió mediterrània amb característiques de cicló tropical. 

 font:cazatormentas.net

 font:sat34.com

 font:@tomasmolinab

- Però realment era una Medicane?

Això intentarem esbrinar en aquest article. Hem de tenir en compte que una Medicane és com un huracà a petita escala en el mediterrani, amb característiques mes aviat tropicals que no pas amb característiques de depressió de latituds mitjanes, per tant el que cal fer és veure les característiques que tenia:

1.- Primera condició és tenir un mar relativament calent, perquè pugui aportar energia suficient, ja que a diferència de les pertorbacions de latituds mitjanes en que la condensació es dona pels contrastos de masses d'aire una massa d'aire freda (o subpolar) i una de càlida (o subtropical), en canvi en els ciclons tropicals l'energia la proporciona el mar càlid, ja que la condensació és produeix per la pròpia energia alliberada de l'aire càlid per l'alta evaporació.
Vegeu les temperatures del mar mediterrani del dia 6 de novembre, superiors a les normals per l'època, concretament en la zona de formació del cicló les temperatures del mar s'aproximen als 25ºC:

font: tiempo.com/ram

Aquesta condició SI és compleix.

2.- Perquè que fa a la morfologia (la forma) i l'entorn sinòptic, veiem com la profunda borrasca en superfície (isobares-línies negres); coincideix amb la pertorbació en alçada (isohipses-línies verdes) en principi podria ser-ho perfectament, vegeu l'entorn sinòptic i la morfologia:

font:Eumetsat

 Aquesta condició SI és compleix.

3.- La tercera condició es que és produeixi una caiguda de la pressió sobtada, amb el corresponent increment dels vents en superfície, vegeu la situació sinòptica i les dades de l'illa de Malta al pas del cicló:

font:meteociel.fr


La pressió atmosfèrica cau fins de 994 a 979hPa en poca estona i els vents arriben fins als 150km/h, a l'illa de Malta. font:@meteoBDN

4.- Una de les principals condicions és que hi hagi un nucli càlid en alçada, és a dir nucli aire més calent en el nucli que als seus voltants, a 500hPa al nucli de la pertorbació, teníem temperatures d'uns -16ºC, mentre que als voltants teníem temperatures d'uns -18ºC:

 font:keraunos.org

 Aquesta condició SI és compleix.

5.- Un altre característica que hauria de tenir, és que no hi hagués gens de cisalladura de vents a mesura que anem adquirint alçada, ja que en pertorbacions tropicals, el sistema esta perfectament organitzat, i el vents a nivells baixos són simètrics al vents en alçada, coincidint en la seva vertical:

Com es pot observar, en l'anàlisi els vents en superfície (fletxes de colors) no coincideixen amb els vents en alçada (núvols blancs), cosa que denota cert cisallament dels vents, per tant conservaria certes característiques de pertorbacions de latituds mitjanes. font:tiempo.com/ram

 Aquesta condició NO és compleix.

Per totes aquestes raons (4 SI i 1 NO) hem decantaria a que NO va ser una Medicane, però no descarto que en algun moment ho arribés a ser, sobretot en la fase final al aproximar-se a Sicília, ja en el dia 8 de Novembre, on si sembla que s'aprecia una paret de cúmuls al voltant del ull del cicló:

Imatge del Satèl·lit polar Suomi NPP. font:cazatormanentas.net

Medicane o no, el que si va ser és un cicló preciós amb algunes propietats tropicals:

Imatge del cicló, tocant terra a Sicília, radar+satèl·lit font:tiempo.com/ram

Vegeu l'animació de les imatges de satèl·lit en el canal visible (vis), espectaculars:

font:cazatormentas.net, sat24.com

Imatges satèl·lit+radar, quan el cicló entrava a Sicília. font: tiempo.com/ram

dimarts, 4 de novembre del 2014

Per fi arriba la tardor meteorològica (04/11/14)

Després d'un més d'octubre extraordinariament càlid i sec, arriba de cop la tardor meteorològica. Ha costat, però finalment ha arribat les primeres pluges i ventades, amb cara i ulls d'aquesta tardor, però ha calgut esperar fins a novembre, ja que l'octubre ha estat molt descafeïnat, sec i sobretot molt càlid, amb algunes temperatures de rècord, com els 33ºC del dia 21 d'octubre a Tarragona.

-Situació prèvia, durant octubre-

Durant el mes d'octubre, vam tenir moltes adveccions càlides amb vents dominants del sud en superfície, degut al posició estancada de les pertorbacions a l'Atlàntic, i a una dorsal anticiclónica en alçada a sobre del mediterrani Occidental, amb temperatures anormalment elevades, tot bloquejant les pertorbacions, i desviant-les a latituds molt superiors.

font: elaboració pròpia a partir de infoclimat.fr i Eumetsat.
 .
-Dia 3 de Novembre 2014-

Per sort, aquest inici de novembre s'ha trencat aquesta inèrcia, tan nefasta que dúiem desde octubre. I per fi aquest dia 3 de novembre tenim les primeres tempestes prefrontals que han afectat sobretot la costa central catalana, provocant algun aiguat local (30-50mm), fruït de cisalladura a nivells baixos, i l'enorme energia latent, recordeu que el mar esta més escalfat del habitual (entre 20-22ºC):
.
 Núvolades convectives a la costa de catalunya, amb els seus corresponents flancs de alimentació (línies de cúmuls provinents del mar, en direcció SW a NE). font:sat24.com
 .
Moment en que descarregaven dos potents tempestes a la costa catalana; una davant de Barcelona i l'altre a Tarragona, a les 11 del matí. Font:meteo.cat

 Distribució dels llamps caiguts. font:meteo.cat

La tempesta de Tarragona vista desde Almoster, font:Jaume Alegre

 -Dia 4 de Novembre 2014-

Durant aquesta jornada, ens arriba el sistema frontal, i al seu darrera una bossa d'aire fred de -26ºC (a 500hPa d'alçada uns 5.500m), aquesta és la primera entrada d'aire polar d'aquesta tardor, que en topar amb la massa d'aire mediterrània, ha provocat aquest temps inestable, fins i tot ha format una depressió al mediterrani de 992mb.

 Situació a les 12 del migdia a 500hPa, quan ja ens havia creuat la zona de màxima inestabilitat. font:elaboració pròpia a partir de Eumetsat

a 850 hPa al migdia, la advecció d'aire fred comença a penetrar desde les latituds més nòrdiques, també és veu el reflex de la Baixa Pressió en superfície.  font:elaboració pròpia a partir de Meteogroup

I en superfície, a les 17hores on es configura unes baixes pressions de 992hPa, just davant de la costa de Barcelona.
font:elaboració pròpia a partir de Meteociel.fr

 Preciosa pertorbació, davant la costa catalana a les 12hores. font:Aemet.es

Amb aquesta situació, és durant la nit i matinada, quan es produeixen la majoria de precipitacions a Catalunya i d'entre 10-20mm aquí al camp de Tarragona. Vegeu la imatge del radar de les 8 de la matinada, quan les precipitacions eren més generals:
.
font:meteo.cat

Posteriorment, com que les baixes pressions estaven davant la costa de Barcelona, i enretirant-se cap al mediterrani, els vent giren de Mestral i netegen de núvols Tarragona i el sud de Lleida al llarg del dia, i les precipitacions durant la tarda quedaven restringides únicament a Girona i al Pirineu, on per sobre dels 1800m ho feia en forma de neu, sent la primera nevada de la temporada, amb gruixos d'entre 10 i 30cm. Vegeu la imatge de la Serra del Cadí desde Bellver de Cerdanya:

 font: Jordi Rubira

Vegeu l'evolució del front, quan passava per Catalunya en les imatges de satèl·lit meteosat (IR):

font:conzorcio LAMA
.