diumenge, 9 de novembre de 2014

Possible Medicane al mediterrani? (07-11-14)

Durant la jornada passada del 7 de novembre de 2014, va desenvolupar-se un estructura molt energètica entre Sicília i Tunísia, hi ha certa discussió sobre si és o no era una Medicane (MEDiterranean hurriCANE), és a dir una profunda depressió mediterrània amb característiques de cicló tropical. 

 font:cazatormentas.net

 font:sat34.com

 font:@tomasmolinab

- Però realment era una Medicane?

Això intentarem esbrinar en aquest article. Hem de tenir en compte que una Medicane és com un huracà a petita escala en el mediterrani, amb característiques mes aviat tropicals que no pas amb característiques de depressió de latituds mitjanes, per tant el que cal fer és veure les característiques que tenia:

1.- Primera condició és tenir un mar relativament calent, perquè pugui aportar energia suficient, ja que a diferència de les pertorbacions de latituds mitjanes en que la condensació es dona pels contrastos de masses d'aire una massa d'aire freda (o subpolar) i una de càlida (o subtropical), en canvi en els ciclons tropicals l'energia la proporciona el mar càlid, ja que la condensació és produeix per la pròpia energia alliberada de l'aire càlid per l'alta evaporació.
Vegeu les temperatures del mar mediterrani del dia 6 de novembre, superiors a les normals per l'època, concretament en la zona de formació del cicló les temperatures del mar s'aproximen als 25ºC:

font: tiempo.com/ram

Aquesta condició SI és compleix.

2.- Perquè que fa a la morfologia (la forma) i l'entorn sinòptic, veiem com la profunda borrasca en superfície (isobares-línies negres); coincideix amb la pertorbació en alçada (isohipses-línies verdes) en principi podria ser-ho perfectament, vegeu l'entorn sinòptic i la morfologia:

font:Eumetsat

 Aquesta condició SI és compleix.

3.- La tercera condició es que és produeixi una caiguda de la pressió sobtada, amb el corresponent increment dels vents en superfície, vegeu la situació sinòptica i les dades de l'illa de Malta al pas del cicló:

font:meteociel.fr


La pressió atmosfèrica cau fins de 994 a 979hPa en poca estona i els vents arriben fins als 150km/h, a l'illa de Malta. font:@meteoBDN

4.- Una de les principals condicions és que hi hagi un nucli càlid en alçada, és a dir nucli aire més calent en el nucli que als seus voltants, a 500hPa al nucli de la pertorbació, teníem temperatures d'uns -16ºC, mentre que als voltants teníem temperatures d'uns -18ºC:

 font:keraunos.org

 Aquesta condició SI és compleix.

5.- Un altre característica que hauria de tenir, és que no hi hagués gens de cisalladura de vents a mesura que anem adquirint alçada, ja que en pertorbacions tropicals, el sistema esta perfectament organitzat, i el vents a nivells baixos són simètrics al vents en alçada, coincidint en la seva vertical:

Com es pot observar, en l'anàlisi els vents en superfície (fletxes de colors) no coincideixen amb els vents en alçada (núvols blancs), cosa que denota cert cisallament dels vents, per tant conservaria certes característiques de pertorbacions de latituds mitjanes. font:tiempo.com/ram

 Aquesta condició NO és compleix.

Per totes aquestes raons (4 SI i 1 NO) hem decantaria a que NO va ser una Medicane, però no descarto que en algun moment ho arribés a ser, sobretot en la fase final al aproximar-se a Sicília, ja en el dia 8 de Novembre, on si sembla que s'aprecia una paret de cúmuls al voltant del ull del cicló:

Imatge del Satèl·lit polar Suomi NPP. font:cazatormanentas.net

Medicane o no, el que si va ser és un cicló preciós amb algunes propietats tropicals:

Imatge del cicló, tocant terra a Sicília, radar+satèl·lit font:tiempo.com/ram

Vegeu l'animació de les imatges de satèl·lit en el canal visible (vis), espectaculars:

font:cazatormentas.net, sat24.com

Imatges satèl·lit+radar, quan el cicló entrava a Sicília. font: tiempo.com/ram

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada